Find din billige skiferie her
Ændre børns alder
Du kan også kontakte os på 86 325 325

Handelsbetingelser

Værd at vide før du bestiller din skirejse

ClickSki (rejseformidler) formidler skiferie og rejser på vegne af SkiTravelGroup AG (arrangør) på følgende nedenstående betingelser:

1. Bestilling af rejse

Køb af rejse hos ClickSki.com sker via vores hjemmeside www.clickski.com, via E-mail eller ved henvendelse pr. telefon. Bestillingen er bindende, uanset om den er indgået mundtlig eller skriftlig. Kort efter bestilling fremsendes der via E-mail Rejsebevis fra ClickSki.com.
Af Rejsebeviset fremgår betalingsbetingelserne.

2. Depositum

Depositum udgør kr. 750 pr. person, herunder også for deltagende børn, som skal være arrangøren i hænde senest 7 dage efter bestilling. Sammen med depositum indbetales evt. præmie for afbestillingsforsikring, som koster kr. 200 pr. voksne og for børn kr. 125.

3. Restbeløb

Restbeløbet forfalder til betaling 40 dage før afrejse. Ved bestilling mindre end 40 dage før afrejse, skal hele rejsens pris betales inden 3 dage efter bestilling. Dog skal hele rejsens pris være afregnet til os inden afrejsedagen. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har vi ret til at annullere rejsen uden tilbagebetaling af indbetalte beløb.

4. Betaling

Du kan foretage indbetalinger direkte på vores hjemmeside, og beløbet registreres straks på din booking. Der er også mulighed for at indbetale til bankkonto: 9873 8730036346. Ved alle betalinger bedes bookingnummer anført. Alle gebyrer, (herunder Mastercard 1,5%) betales af kunden.

 

5. Ændringer

Ændringer af deltagernavne m.m. kan indtil 40 dage før afrejse, foretages imod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 100. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Ændringer skal altid bekræftes af arrangøren.

6. Prisændringer

Arrangøren har i henhold til loven ret til at forhøje den aftalte pris ved ændring af transportomkostninger, skatter og valutakurser. Dog kan ændringer ikke ske de sidste 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser kan max. udgøre 10%.

7. Aflysning/ændring

Arrangøren kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb aflyse en rejse som følge af katastrofe, krig uroligheder, strejker og lign., samt ved for få tilmeldte deltagere. Ved manglende hotelkapacitet pga. fejl fra hotellets side, har vi ret til at flytte gæster til et hotel af samme standard uden yderligere kompensation.

8. Afbestilling

Er du blevet forhindret i at tage på jeres bestilte skiferie og må afbestille rejsen, så er følgende regler gældende
Disse regler er altså gældende UDEN afbestillingsforsikring.
Har i tegnet en afbestillingsforsikring gennem os, men må afbestille uden gyldig lægeerklæring, er det også nedendestående regler som er gældende.

Ved afbestilling mere end 28 dage før afrejse tilbagebetales det fulde indbetalte beløb, dog fratrukket depositum.

Ved afbestilling mellem 14 og 28 dage før afrejse mistes depositum, afbestillingsforsikring, samt halvdelen af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse mistes hele rejsens pris samt afbestillingsforsikring.

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet rabat, ændres eller annulleres, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket evt. rabatter og gebyrer. Hvis en afbestilling eller ændring medfører, at de resterende deltagere skal have enkeltværelse eller en tom seng i værelset/lejligheden, fordyres rejsen for de øvrige deltagere.

9. Afbestillingsforsikring

Skulle det ske, at du eller din nærmeste familie blev syg inden afrejse, er det være en god ide med en afbestillingsforsikring.
Forsikringen dækker ved afbestilling af jeres skiferie, helt op til afrejse dato. Den sikrer jer tilbagebetaling af rejsen, fratrukket betaling af afbestillingsforsikringen når nedenstående betingelser er opfyldt.

Betingelser for afbestillingsforsikringens dækning:

Forsikringen dækker, når den forsikrede ikke kan påbegynde rejsen pga. død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager.
Den medforsikrede rejseledsager skal være påført samme rejsebevis.
Afbestillingsforsikring dækker ikke, såfremt afbestilling skyldes død eller sygdom der rammer forsikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. 
Opstået sygdom skal omgående meddeles ClickSki.com. Lægeerklæring betales af kunden.
ClickSki.com forbeholder sig ret til at lade anden læge prøve erklæringen.
ClickSki.com skal modtage lægeerklæringen senest 6 dage efter afbestilling.
Afbestillingsforsikringen er personlig og kan ikke overdrages.

Der kan tegnes afbestillingsforsikring i forbindelse med rejsebestilling, dog max 7 dage senere.

Afbestillingsforsikringen koster for rejser med en grundpris fra kr. 2.999 koster kr. 200 pr. person og 125,- pr. barn.

Har i tegnet en afbestillingsforsikring og bliver forhindret i at rejse UDEN en gyldig lægeerklæring, så er det reglerne under pkt. 8 som er gældende.

10. Rejseforsikring

Vi ønsker, at vores gæster kan føle sig trygge hvis uheldet skulle være ude. Derfor anbefaler vi, at man tegner en rejseforsikring. Har du ikke allerede en rejseforsikring tilbyder vi en igennem Europæiske Rejseforsikring. Læs evt. mere her

11. Reklamation

Mangler og reklamationer håndteres af ClickSki på vegne af arrangøren. Eventuelle reklamationer skal straks meddeles til destinationen, som vil forsøge at afhjælpe problemerne med det samme. Kan rejsedeltageren ikke acceptere løsningsforslaget, skal ClickSki.com kontaktes, hvorefter eventuelle fejl vil blive forsøgt rettet.

Rejser, hvor liftkort er inkl. i prisen, berettigerer ikke til refusion i tilfælde af manglende sne og ikke udnyttede liftkortdage.

Reklamationer skal være ClickSki.com i hænde i rimelig tid - max 1 måned efter rejsens afholdelse.

Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset, er os uvedkommende.

12. Indkvartering

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed fra kl. 16:00 på ankomstdagen, men er oftest klar tidligere. Man bedes forlade værelset eller lejligheden inden kl. 09:00 på afrejsedagen. Der vil være anført tidspunkter på rejsebeviset.

På enkelte hoteller kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettigerer til refusion.

Man skal selv medbringe sengelinned ved indkvartering i lejlighed, med mindre det fremgår af rejsebeviset, at dette er inkluderet.

Vi tildeler vores indkvarteringer stjerner. Antallet af stjerner er vores vurdering af stedets kvalitet og tilbud, kombineret med afstande til lift og centrum. Antallet af stjerner er ikke nødvendigvis det samme som det antal stjerner, hotellet har fået af de lokale turistmyndigheder.

Slutrengøring i lejligheder vil som oftest være inkluderet i prisen. Dette vil fremgå af lejlighedsbeskrivelsen og ligeledes fremgå af rejsebeviset.

De steder, hvor der ydes børnerabat, er det anført i hotel/lejlighedsbeskrivelsen.

13. Forplejning

Helpension (1/1) består af morgenmad, frokost og aftensmad, startende med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen. (Frokost vil ofte bestå af madpakke).

Halvpension (1/2) består af morgenmad og aftensmad, startende med aftensmad på ankomstdagen og morgenmad på afrejsedagen.

Kvartpension (1/4) består af morgenmad, startende på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen.

All Inclusive består af  morgenmad, frokost (ofte i form af madpakke) og aftensmad. Derudover vil der ofte blive serveret eftermiddagskage- eller suppe, samt drikkevarer til aftensmaden. Tidspunkter for drikkevarer (øl, vand of vin) vil fremgå af hotelbeskrivelsen samt af rejsebeviset.

14. Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse. Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som gælder for transportmidler, hoteller m.m. samt at optræde således, at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder ClickSki.com sig ret til at udelukke deltageren fra rejsen, hvorefter rejsedeltageren må foretage ophold og hjemrejsen for egen regning. ClickSki.com er i så tilfælde berettiget til at beregne sig den totale pris for rejsen.

15. Tilkøb af liftkort, skileje og skiskole

Priserne og betingelserne på vores hjemmeside er kun gældende, såfremt ydelserne er bestilt og betalt hjemmefra og fremgår af rejsebeviset.

16. Glemte sager

Ved henvendelse skal det mistede beskrives, hvorefter ClickSki.com vil iværksætte en eftersøgning mod betaling af ekspeditionsgebyr på kr. 100.

Findes det mistede, sendes det hurtigst muligt på efterkrav.

17. Rejsegaranti

Alle gæster, der har købt en pakkerejse er sikret via Rejsegarantifonden, hvor vi har Rejsegarantinr. 1226.

18. Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Schweiz er rejseudbyder og teknisk arrangør af de af ClickSki A/S formidlede rejser og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejseudbyder og kunde på ovenstående betingelser.

 

19. Forbehold

Der tages forbehold for evt. trykfejl på hjemmesiden og for ændringer, vi er nødsaget til at foretage for rejsens afvikling.

Registrering af personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med ClickSki.com via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email-adresse

Personoplysningerne registreres hos ClickSki.com, og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at servicere dig som kunde af vore skirejser. Når der indsamles personoplysninger via vor webside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

  • Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
  • Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
  • Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
  • Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server, hvor kort-oplysningerne sendes krypteret.
Alle ansatte i virksomheden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Alle ansatte er pålagt tavshedspligt om kundeforhold, og må under ingen omstændigheder videregive eller sælge personlige oplysninger til 3. mand

Som registreret hos ClickSki.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ClickSki A/S via e-mail

E-markedsføring

Du kan vælge at modtage vore nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om ClickSki.com, vore rejser og relevante tilbud.

Nyhedsbrevet modtager du kun, når du har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil.

Hvis ikke du længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig ved at sende en mail til mail@clickski.com

Om personlige oplysninger

På www.clickski.com anvendes cookies med det formål at optimere websiden og dets funktioner.

Cookies bruges på websiden til at skabe øget brugervenlighed og til at huske hvilke produkter der opbevares i indkøbskurven, når du handler på websiden.
I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies"

Logstatistik

På www.clickski.com anvendes logstatistik med det formål at optimere websiden og dets funktioner samt at skabe øget brugervenlighed for besøgende. Det er ikke muligt at spore din personlige brug af websitet.
Den tekniske løsning er leveret af Vestjysk Marketing. Såfremt du har spørgsmål til teknikken, er du altid velkommen til at maile tilwww.vestjyskmarketing.dk

Tekniske leverandører af hjemmesiden
Siden er designet af Ørskov Gruppen, CMS leveret af  Vestjysk Marketing ApS.

Kontaktoplysninger for ClickSki.com

Virksomhedens juridiske navn: SkiGroup A/S
Virksomhedens kaldenavn: ClickSki.com

ClickSki.com
Vasevej 37
6950 Ringkøbing

Telefon: 86 325 325
Email: mail@clickski.com

CVR-nummer: 20898909
Etableringsår: 2004
Medlem af: Rejsegarantifonden nr 1226

86 325 325
Skiferie - Clickski